Żywa lekcja historii

W dniu 6.10.2022r. młodzież z dwóch klas, odbyła wycieczkę historyczną szlakiem pomników wyszkowskich. Pierwszym punktem programu, był cmentarz parafialny przy ulicy Białostockiej. Odwiedziliśmy grób nieznanego żołnierza, najstarszy nagrobek z szarego piaskowca z 1848r. (np.: małżeństwa Leskich- dziedziców z Krąg) oraz nagrobki nieżyjących nauczycieli i uczniów CEZiU „ Kopernik”. Następnie uczniowie wysłuchali opowieść nauczycieli o cmentarzu żydowskim (np.: informacji o tablicy upamiętniającej dowódcę powstania warszawskiego -Mordechaja Anielewicza). W tym miejscu uczeń klasy II TPS – Antoni Kwiatkowski przypomniał wiadomości dotyczące powstania i położenia Wyszkowa. Kolejnym punktem wycieczki, był pomnik żołnierzy bestialsko zmordowanych przez sowiecką czerezwyczajkę, przy którym uczestnicy wysłuchali historii m.in.: o Antonim Wołowskim. Ważnym punktem był pomnik absolwenta wyszkowskiego gimnazjum Jerzego Różyckiego – matematyka i kryptologa, który razem z Marianem Rejewskim i Henrykiem Zygalskim złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej enigma. Również w parku miejskim przy pomniku C.K. Norwida (ur. 24 września 1821 w Laskowie-Głuchach. zm. 23 maja 1883 w Paryżu) – polskiego poety, prozaika, dramatopisarza, eseisty, grafika, rzeźbiarza, malarza i filozofa, często uznawanego za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych) uczniowie wysłuchali wiersza tego poety “Moja piosenka” recytowanego przez ucznia klasy II TPS – Dawida Dylweskiego.  Utwór wywołał refleksję młodzieży na temat ogromnego patriotyzmu i tęsknoty Norwida za ojczyzną. Następnym punktem był marmurowy obelisk Wazów z XVII w., który został wystawiony w 1655 roku według projektu architekta Giovanniego Babtysty Gisleniego, z fundacji króla Jana Kazimierza, dla uczczenia pamięci brata królewskiego Karola Ferdynanda Wazy, biskupa płockiego. Wykonany z krajowego szarego marmuru, na ścianach cokołu herb królewski Wazów – smok zboża z koroną. Całość zakończona kulą z krzyżem podwójnie przekreślonym. Następnie młodzież powędrowała pod POMNIK GLORIA VICTIS (chwała zwyciężonym). Pomnik powstał, aby upamiętnić miejsce zbrodni dokonanych podczas I i II wojny światowej w Katyniu i Oświęcimiu. Z tyłu pomnika znajduje się kalendarium zdarzeń.
Na zakończenie wycieczki odwiedziliśmy tablicę upamiętniającą ofiary II wojny światowej – przy starym szpitalu na ulicy Zakolejowej. Warto wspomnieć, że podczas II wojny światowej miejsce to było siedzibą żandarmerii wojskowej, gdzie byli przetrzymywani i torturowani polscy więźniowie.
Przy każdym punkcie programu, młodzież składała kwiaty i zapalała znicze. Kierownikiem wycieczki była P. Jadwiga Ludwiniak, a opiekunami: P. Danuta Przybysz i P. Anna Gładkowska.
Była to żywa lekcja historii regionalnej, która na długo zostanie w pamięci uczestników wycieczki.

Dodaj komentarz