Edukacja

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej KOPERNIK w Wyszkowie

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie to największa placówka kształcenia w Wyszkowie.

Przyjazna atmosfera i orientacja na przekazanie praktycznej wiedzy, która panuje w placówce daje poczucie satysfakcji. Uczniowie i słuchacze mają do dyspozycji nowocześnie wyposażone sale warsztatowe, pracownie komputerowe, laboratoria językowe, bogatą bazę dydaktyczną.
Młodzież może korzystać również z bezprzewodowej sieci Internet na terenie całej szkoły, siłowni, centrum multimedialnego, biblioteki, świetlicy, wsparcia doradcy zawodowego.

III Liceum Ogólnokształcące

Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika

Centrum Kształcenia Praktycznego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego - kursy doskonalące i szkolenia

CHCESZ O COŚ ZAPYTAĆ?

Skontaktuj się z nami, już teraz!