O szkole

O naszej szkole

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik realizuje wszechstronny zakres działań edukacyjnych i pedagogicznych, który przekazuje etyczne wartości, wiedzę dostosowaną do wieku i etapu rozwojowego uczestników.

Przekazujemy umiejętności, dzięki którym nasi uczniowie sprostają wyzwaniom kolejnego etapu kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Zawsze ukazujemy w świetle dziennym mocne strony każdego ucznia i wzmacniamy je. Pomagamy w odkrywaniu swoich pasji, talentów i zapewniamy warunki do ich rozwijania.
Proces pedagogiczny oparty jest na wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych i wydarzeniach edukacyjnych.
Zawsze aktywnie współpracujemy na zasadach partnerstwa z rodzicami, instytucjami, władzami miasta oraz społecznością lokalną.

Podczas trwania edukacyjnej przygody rozwojowej zapewniamy:

 • realizację programu dydaktycznego,
 • realizację programu sportowego w oparciu o ciekawe gry rozwojowe,
 • wszechstronne rozwijanie zainteresowań uczniów oraz prezentację ich możliwości na zawodach sportowych, olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
 • naukę trzech języków obcych (język angielski, język niemiecki, język rosyjski),
 • pomoc pedagoga szkolnego w pokonywaniu trudności wychowawczych,
 • wsparcie dla rodzin uczniów,
 • fachową opiekę pielęgniarską,
 • możliwość wyjazdów uczniów na wycieczki i obozy sportowe,
   ciekawe zajęcia pozalekcyjne.

Co nas wyróżnia?

Zajęcia prowadzone są zgodnie z formułą: „nauka przez działanie” co stanowi podstawę do wykonywania przyszłego zawodu.
Przekazujemy najlepiej nam znane zagadnienia dydaktyczne. Oceniamy sprawiedliwie, lecz niesurowo. Pokazujemy, jak uczyć się efektywnie i rozumieć otaczający świat. Dzięki temu uzyskujemy bardzo dobre wyniki maturalne, jak również wyniki egzaminu zawodowego. Nasi uczniowie zdobywają sukcesy w konkursach wiedzy i mają liczne osiągnięcia w sporcie.

Realizujemy ciekawe programy edukacyjne, min.:

 • „Atrakcyjna Szkoła szansą na Twój zawodowy debiut”,
 • „Leonardo da Vinci”,
 • projekty Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości,
 • korzystamy z portalu edukacyjnego NBP,
 • uczestniczymy w „Dniu Przedsiębiorczości”.
 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne.
Posiadamy tytuł „Szkoła z klasą”,
certyfikat „Szkoły przedsiębiorczości”.
Wspieramy działania charytatywne: WOŚP, honorowe krwiodawstwo, pomoc dla Domu Dziecka.
Nie zapominamy, również o naszej młodzieży. Istniejący Klub Absolwentów szkoły, daje nam możliwość współpracy, utrzymywania kontaktów z byłymi uczniami. Często korzystamy z ich podpowiedzi, co warto zmienić w szkole, a co jest „super”. Takie działania prowadzą do sukcesywnego zwiększania jakości pracy placówki.
Absolwenci naszej szkoły znajdują zatrudnienie, szybko awansują i pełnią odpowiedzialne stanowiska. Jak twierdzą ich pracodawcy, są przygotowani do rozpoczęcia drogi zawodowej.

CHCESZ O COŚ ZAPYTAĆ?

Skontaktuj się z nami, już teraz!