Rekrutacja

Chcesz do nas dołączyć?

ZAPRASZAMY DO KLAS:

 • Oferta edukacyjna 2022a

  • TERMINY REKRUTACJI:
  • 16 maja 2022 r.– 20 czerwca 2022 r. (godz. 15.00) – kandydaci składają wnioski do szkoły pierwszego wyboru.
  • 24 czerwca 2022 r. – 13 lipca 2022 r. (godz. 15.00) – kandydaci składają uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły i zaświadczeniem wyników egzaminu ósmoklasisty.
  • 13 lipca 2022 r. – 19 lipca 2022 r. – komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  • 20 lipca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE.
  • 21 lipca 2022 r. – 27 lipca 2022 r. (godz. 15.00) – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • 28 lipca 2022 r. (godz. 14.00) – podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
Do pobrania:

CHCESZ O COŚ ZAPYTAĆ?

Skontaktuj się z nami, już teraz!