Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

Wychodzimy z założenia, że każdy uczeń ma prawo do realizacji własnych zainteresowań i rozwijania pasji. Młode umysły szukają swojej drogi w świecie, pomocna ręka ze strony organizacji nauczającej to krok do odnalezienia przyszłych hobby czy nawet ścieżki zawodowej.

Aktualnie prowadzone koła zainteresowań

Koła przedmiotowe zawodowe

  •  KOŁO LOGISTYKA – Postęp techniczno-technologiczny, intensywny rozwój gospodarczy, powstające centra magazynowe wymuszają na szkołach średnich kształcenie pracowników pionu wykonawczego na stanowiska: magazynier, dystrybutor, spedytor czy specjalista ds. obsługi klienta.
 
  • SZKOLNY OŚRODEK KARIERY – na zajęciach uczniowie badają swoje preferencje zawodowe, dokonują samooceny, sprawdzają swoja asertywność, kreatywność i przedsiębiorczość. 

Koła ogólnokształcące

  • KOŁO POLONISTYCZNE -to koło, które pogłębi i wzbogaci wiedzę oraz samodzielność w myśleniu. Kształtuje nawyki systematycznego planowego wzbogacania wiedzy, rozbudzania dociekliwości intelektualnej, samodzielności w myśleniu.  Fakultatywne przygotowanie do matury.
  • KOŁO MATEMATYCZNE – głównym celem naszej działalności jest rozwijanie zainteresowań naukowych  oraz pogłębianie, upowszechnianie wiedzy z  matematyki.   Propagowanie aktualnej wiedzy na temat rozwijania myślenia matematycznego ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz poszerzaniu wiedzy i umiejętności praktycznych. Fakultatywne przygotowane do matury.
  • KOŁO ROWOJU SPOŁECZNEGO – mające na celu wzmacnianie więzi społecznych pomiędzy nauczycielami i uczniami, a także rozwijanie pozytywnych relacji społecznych między uczniami, wzmacnianie zachowań prospołecznych uczniów, wzmacnianie postaw i zachowań prozdrowotnych oraz zmniejszanie zapotrzebowania na zachowania antyzdrowotne

Zajęcia samoobrony

 

Zajęcia samoobrony od listopada 2022 r. poprowadzi wieloletni zawodnik kickboxingu, Wicemistrz Świata K-1, zawodowy Mistrz Polski K-1, a teraz również trener przygotowania motorycznego, nauczyciel wf, instruktor kickboxingu – Piotr Trześniewski. Treningi odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 16:00.

img_20221025_153510_476

CHCESZ O COŚ ZAPYTAĆ?

Skontaktuj się z nami, już teraz!